Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 3
Đăng nhập

Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra công tác mặt trận tại thành phố Cao Bằng

Ngày 28/4, Đoàn công tác của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng do đồng chí Thẩm Văn Phán, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác mặt trận tại xã Chu Trinh và thành phố Cao Bằng. Làm việc với đoàn về phía thành phố có đồng chí Vũ Văn Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố Cao Bằng; Đ/c Vũ Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đ/c Vũ Văn Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ thành phố báo cáo kết quả
hoạt động của MTTQ thành phố trước Đoàn kiểm tra 

Tại các buổi làm việc cho thấy: Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố và xã Chu Trinh đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên chăm lo đời sống nhân dân và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trọng tâm là: Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; Giải phóng mặt bằng; làm đường giao thông nông thôn; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; Huy động các nguồn lực phòng, chống dịch bệnh Covid 19... . Cùng với đó, Ban thường trực MTTQ các cấp trên địa bàn phối hợp thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội; nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân để từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. 
MTTQ các cấp của thành phố cũng đã tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; làm tốt việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân do MTTQ chủ trì tổ chức qua đó đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc ngay ở cơ sở.

Đ/c Thẩm Văn Phán, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra của UBMTTQ tỉnh cũng đã chỉ ra những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện ở một số nhiệm vụ; trực tiếp thông tin, trao đổi và hướng dẫn thêm về kỹ năng, nghiệp vụ công tác để các đơn vị được kiểm tra khắc phục, đồng thời định hướng và gợi mở những nội dung mà UBMTTQ các cấp của thành phố cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Nguồn: Cổng TTĐT thành phố Cao Bằng.

Tin tức
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND XÃ VĨNH QUANG, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

THÀNH PHẦN CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Địa chỉ: xóm 6, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn - Số điện thoại: 0206.3858056

ipv6 ready