V/v Ban hành quy chế làm việc của Thường trực hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30/07/2021
Ngày hiệu lực 30/07/2021
Trích yếu nội dung V/v Ban hành quy chế làm việc của Thường trực hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản Quy phạm pháp luật
Người ký duyệt Trần Quang Thành
Tài liệu đính kèm NGHI QUYET.pdf
Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
33/NQ-HĐND Thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022-2030, tỷ lệ 1/5000
Lượt xem: 4
16/09/2022
32/NQ-HĐND Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 2
16/09/2022
31/NQ-HĐND Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 3
16/09/2022
30/NQ-HĐND Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 2
16/09/2022
34/TB-UBND V/v lấy ý kiến đóng góp về nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng , tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2030
Lượt xem: 18
12/08/2022
29/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021
Lượt xem: 2
28/06/2022
28/NQ-TTHĐND về việc cho phép sử dụng nguồn tăng thu năm 2021 chuyển sang năm 2022
Lượt xem: 5
28/06/2022
27/NQ-HĐND Phê chuẩn chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 2
28/06/2022
26/NQ-HĐND Về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (lần 1)
Lượt xem: 3
28/06/2022
13/NQ-HĐND V/v Ban hành quy chế làm việc của Thường trực hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 7
30/07/2021
12345

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND XÃ VĨNH QUANG, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

THÀNH PHẦN CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Địa chỉ: xóm 6, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn - Số điện thoại: 0206.3858056

 

ipv6 ready