Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 87
  • Trong tuần: 460
  • Tổng lượt truy cập: 13871
  • Tất cả: 171
Đăng nhập
Thành phố: hưởng ứng, tuyên truyền nhân "Ngày kỹ năng lao động Việt Nam" năm 2022
UBND Thành phố ban hành công văn số 2327/UBND-LĐTBXH ngày 03/10/2022 về việc hưởng ứng, tuyên truyền nhân "Ngày kỹ năng lao động Việt Nam" năm 2022.

Thực hiện công văn số 1546/SLĐTBXH-GDNN ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức sự kiện "Ngày kỹ năng lao động Việt Nam 4/10" năm 2022. Ủy  ban  nhân  dân Thành phố đề nghị các phòng,  ban,  UBND  các  xã, phường, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn hưởng ứng và tuyên truyền nhân "Ngày kỹ năng lao động Việt Nam 4/10" năm 2022 như sau: Lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động thiết thực nhân ngày "Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10" năm 2022, phổ biến thông điệp "Chào mừng Ngày kỹ năng lao động Việt Nam 4/10" năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị; Tổ chức tuyên truyền, truyền thông tập trung các nội dung: Vị trí, vai trò của lao động có kỹ năng nghề, phát triển kỹ năng lao động, các hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại các tổ chức, doanh nghiệp; Sự phối hợp giữa Nhà nước - cộng đồng doanh nghiệp - người lao động và xã hội trong việc nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam. Tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt là thanh niên tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng lao động gắn với đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia để có cơ sở kỹ năng để gia nhập thị trường lao động, lập nghiệp và thực hiện học tập suốt đời, phát triển sự nghiệp. Tuyên truyền về các thành tựu, kết quả, các sáng kiến về phát triển kỹ năng nghề, thúc đẩy nâng tầm kỹ năng lao động và giáo dục nghề nghiệp, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh dịch COVID-19 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nguồn: Trang thông tin điện tử thành phố Cao Bằng


 

Tin tức
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND XÃ VĨNH QUANG, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

THÀNH PHẦN CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Địa chỉ: xóm 6, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn - Số điện thoại: 0206.3858056

ipv6 ready