Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kế hoạch tổ chức thực hiện khảo sát, thống kê nhu cầu đào tạo nghề đối với người lao động trên địa bàn thành phố Cao Bằng đến năm 2023
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 18/10/2022 về việc tổ chức thực hiện khảo sát, thống kê nhu cầu đào tạo nghề đối với người lao động trên địa bàn thành phố Cao Bằng đến năm 2023.

Nhằm khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề từ đó xác định nhu cầu đào tạo  nghề của lao động  theo  từng  nghề,  cấp trình độ đào tạo; cập nhật kịp thời nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp. Sử dụng kết quả thống kê làm cơ sở xây dựng các giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề năm 2023 phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố. 

Đối tượng là các hộ gia đình có lao động từ 15 tuổi trở lên; doanh nghiệp có sử dụng lao động. Nội dung điều tra, khảo sát: Đối với hộ gia đình: Khảo sát thực trạng về việc làm, nghề nghiệp, trình độ đào tạo nghề của từng lao động; nhu cầu đào tạo nghề, ngành nghề, cấp trình độ đào tạo. Đối với các doanh nghiệp: Khảo sát, xác định nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo (số lượng, cơ cấu nghề, trình độ đào tạo); khả năng đào tạo nghề tại chỗ của  doanh  nghiệp; nhu cầu đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động.

Lực lượng tham gia điều tra, khảo sát là đội ngũ công chức các xã, phường; Các trưởng  xóm,  tổ trưởng  tổ dân phố; các hội đoàn thể xóm/tổ dân phố, do UBND các xã, phường phân công.

Thời gian thực hiện: Thờigian điều tra, khảo sát: Trong Tháng 10/2022. Kết quả điều tra, khảo sát của UBND xã, phường: Chuyển toàn bộ Phiếu, Biểu tổng hợp, báo cáo gửi UBND Thành phố (qua Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội): trước ngày 05/11/2022. Hoàn thiện chứng từ thanh toán gửi Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội tổng hợp chung toàn Thành phố để gửi Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh: trước ngày 12/11/2022.

Nguồn: Hoàng Ly (Trang TTĐT thành phố Cao Bằng)


Tin tức
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND XÃ VĨNH QUANG, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

THÀNH PHẦN CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

Chịu trách nhiệm: bà Nguyễn Thị Hậu - Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Vĩnh Quang

Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn - Số điện thoại: 02063.952.132

Địa chỉ: xóm 6, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp, tổ chức: 02063.952.132

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang