Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Phê duyệt Phương án quản lý bảo vệ rừng và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của Ủy ban nhân dân phường Sông Bằng
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 19/09/2022 về việc phê duyệt Phương án quản lý,bảo vệ rừng và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của UBND phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng.

Theo đó Phê duyệt Phương án quản lý bảo vệ rừng và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của Ủy ban nhân dân phường Sông Bằng (tổ chức không phải là chủ rừng được Nhà nước giao quản lý bảo vệ rừng) với những nội dung:

Tổng diện tích do Ủy ban nhân dân phường Sông Bằng quản lý có cung ứng dịch vụ môi trường rừng là 132,22 ha (diện tích này có thể thay đổi theo kết quả diễn biến rừng hàng năm), giao khoán cho cộng đồng 09 tổ trên địa bàn phường với diện tích cụ thể như sau:

+ Cộng đồng tổ 1: 10,23 ha

+ Cộng đồng tổ 2: 6,76 ha

+ Cộng đồng tổ 3: 12,31 ha

+ Cộng đồng tổ 4: 16,22 ha

+ Cộng đồng tổ 5: 5,77 ha

+ Cộng đồng tổ 7:  1,09 ha

+ Cộng đồng tổ 8: 3,67 ha.

+ Cộng đồng tổ 9: 15,25 ha.

+ Cộng đồng tổ 10: 60,92 ha

Mức chi trả bình quân cho 01 ha rừng/năm căn cứ vào số tiền ủy thác hàng năm của nhà máy thủy điện Hòa Thuận và thủy điện Tiên Thành. Ủy ban nhân dân phường Sông Bằng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Phương án quản  lý  bảo  vệ rừng  và  sử dụng  tiền  dịch  vụ môi trường  rừng theo đúng các nội dung được  phê  duyệt  và  các quy định  hiện  hành  của  Nhà nước.

Nguồn: Hoàng Ly (Trang TTĐT thành phố Cao Bằng)


Tin tức
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND XÃ VĨNH QUANG, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

THÀNH PHẦN CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

Chịu trách nhiệm: bà Nguyễn Thị Hậu - Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Vĩnh Quang

Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn - Số điện thoại: 02063.952.132

Địa chỉ: xóm 6, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp, tổ chức: 02063.952.132

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang