Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 424
  • Tổng lượt truy cập: 25093
  • Tất cả: 36
Đăng nhập
7 tháng đầu năm Thành phố gieo cấy Lúa mùa được 700,4/858 ha đạt 81,6% kế hoạch
Trong 7 tháng đầu năm mặc dù điều kiện thời tiết những tháng đầu năm 2022 diễn biến phức tạp (có đợt rét đậm cuối tháng 3) ảnh hưởng đến sản xuấtnông nghiệp, một số diện tích cây trồng đã gieo trồng tuy nhiên cây không sinh trưởng, phát triển được. Do đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân khắc phục gieo trồng lại đảm bảo diện tích vượt Kế hoạch giao.

Trong đó: Cây Lúa xuân: Diện tích 705,18/701,5 ha, đạt 100,5% kế hoạch giao, bằng 103,67% so với cùng kỳ năm 2021, do hệ thống thủy lợi Khuổi Khoán đã được khơi thông đưa vào sử dụng nên nhiều diện tích không đủ nước trồng lúa của các năm trước sang năm nay đã có thể trồng lúa. Năng suất ước đạt: 56/54,9 tạ/ ha. Bằng 102% so với kế hoạch, bằng 100,2% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng ước đạt: 3.950,3/3.851,5 tấn đạt 102,6% kế hoạch giao, bằng 102,1% so với cùng kỳ năm 2021; Cây Ngô xuân: Diện tích 377,35/375 ha, đạt 100,6% kế hoạch, bằng 101,6% so với cùng kỳ năm 2021. Năng suất ước đạt: 51,4/55,7 tạ/ha. Bằng 92,3 % so với kế hoạch; bằng 100,2% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng ước đạt: 1.941,4/2.090,6 tấn đạt 92,9% kế hoạch, bằng 101,9% so với cùng kỳ năm 2021; Cây sắn: Diện tích trồng được 30/30 ha, đạt 100% KH, bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2021. Năng suất ước đạt: 155/155 tạ/ha, đạt 100% so với kế hoạch; bằng 99,4 % so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng ước đạt: 465/465 tấn đạt 100% kế hoạch giao, bằng 96,3% so với cùng kỳ năm 2021.

UBND Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp thông minh Thành phố Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện nội dung đột phá về phát triển nông nghiệp thông minh, theo hướng sản xuất hàng hoá đặc hữu gắn với chế biến giai đoạn 2022 - 2025. Tổ chức hội nghị tuyên truyền mở rộng diện tích trồng nho tại xã Hưng Đạo với 24 hộ tham gia. Tổng sản lượng lương thực có hạt (vụ Xuân năm 2022) đạt: 5.891,7/10.870,5 tấn, đạt 54,2% KH HĐND thành phố giao; bằng 102% so với cùng kỳ năm 2021. Đạt 103,4% so với KH tỉnh giao. Trong tháng 7 năm 2022, chỉ đạo các địa phương gieo trồng các loại cây trồng vụ mùa năm 2022 đảm bảo thời vụ, kết quả cụ thể như sau: Lúa mùa gieo cấy được 700,4/858 ha đạt 81,6% kế hoạch, bằng 100,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Hoàng Ly (Trang TTĐT thành phố Cao Bằng)

Tin tức
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND XÃ VĨNH QUANG, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

THÀNH PHẦN CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Địa chỉ: xóm 6, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn - Số điện thoại: 0206.3858056

ipv6 ready