Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 35
  • Trong tuần: 437
  • Tổng lượt truy cập: 25106
  • Tất cả: 49
Đăng nhập
Thành phố triển khai một số giải pháp để đảm bảo nguồn nước, chất lượng, số lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh
UBND Thành phố ban hành công văn về triển khai một số giải pháp để đảm bảo nguồn nước, chất lượng, số lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phòng, chống hạn có thể xảy ra như năm 2021 và chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và nhu cầu thiết yếu khác trong vụ mùa năm 2022. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện một số nội dung sau: tiến hành kiểm tra, rà soát đánh giá nguồn nước, năng lực cấp nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn để xây dựng phương án cấp nước chủ động phục vụ sản xuất và dân sinh, triển khai các nội dung, gồm: Thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để chỉ đạo công tác phòng chống hạn kịp thời và hiệu quả bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; trong đó, cần xác định khả năng bị ảnh hưởng đến từng vùng, từng khu vực để có giải pháp cụ thể; Thường xuyên kiểm tra nguồn nước trong công trình thủy lợi, thực hiện tiết kiệm nước, có kế hoạch cấp nước, sử dụng và phân phối nước hợp lý từ đầu vụ sản xuất và điều chỉnh hợp lý khi nguồn nước bị thiếu hụt để bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu (sinh hoạt, chăn nuôi, cây trồng lâu năm,..) và sản xuất nông nghiệp đối với vùng bị hạn cục bộ; Bố trí cơ cấu sản xuất phù hợp với khả năng nguồn nước, tránh gieo trồng ở vùng không bảo đảm chủ động về nguồn nước trong cả vụ sản xuất; khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang canh tác nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng; bố trí vùng sản xuất cây trồng có cùng khả năng chịu hạn và nhu cầu dùng nước để thuận tiện cho việc điều tiết nước; Phát động phong trào nhân dân làm thủy lợi, thực hiện việc tu sửa, nạo vét, khơi thông dòng chảy, gia cố các phai, đập, kênh, mương để khai thác hiệu quả nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Ưu tiên nguồn lực đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hệ thống thủy lợi, công trình cấp nước tập trung; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để nâng cao năng lực khai thác nguồn nước và hiệu quả khai thác công trình thủy lợi;-Tăng cường truyền thông về tình hình nguồn nước, hạn hán, thiếu nước, tới người dân, các cấp chính quyền và cơ quan liên quan để nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời chủ động có giải pháp phù hợp; Chủ động sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác để tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước; Tăng cường chỉ đạo hoạt động của các Tổ chức thủy lợi cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác công trình, điều tiết, phân phối nước tưới hợp lý nhằm phát huy hiệu quả nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh; Chủ độngthực hiện công tác chống hạn với phương châm phát huy nguồn lực tại chỗ, kết hợp với các nguồn kinh phí: Kinh phí dự phòng của địa phương và kinh phí khác để phục vụ phòng, chống hạn...Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ. Bố trí lực lượng đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành công trình thủy lợi theo quy định; thường xuyên tổ chức kiểm tra công trình kể cả khi không có mưa, lũ; trực ban và giám sát an toàn công trình nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ xảy ra sự cố công trình. Trường hợp khicó hạn hán xảy ra tăng cường tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách để chống hạn. Lập kế hoạch chống hạn như: Rà soát, tổng hợp nhu cầu vật tư, thiết bị, kinh phí cho công tác chống hạn...Báo cáo thường xuyêntình hình đảm bảo nguồn nước, đánh giá nguồn nước, thống kê diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do hạn hán (do lượng mưa thiếu hụt trong thời gian kéo dài), về bố trí kinh phí để chống hạn, những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị... về UBND Thành phố (qua Phòng Kinh tế).

Nguồn: Trang TTĐT thành phố Cao Bằng.

Tin tức
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND XÃ VĨNH QUANG, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

THÀNH PHẦN CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Địa chỉ: xóm 6, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn - Số điện thoại: 0206.3858056

ipv6 ready