Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 420
  • Tổng lượt truy cập: 25089
  • Tất cả: 32
Đăng nhập
Trong 7 tháng năm 2022, giải quyết việc làm cho 1051 lao động đạt 54,46 % so với kế hoạch
Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với công tác lao động - việc làm. Chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nắm tình hình lao động, thông tin thị trường lao động để cung cấp thông tin thị trường lao động; kết nối doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng nhằm tạo việc làm cho người lao động. Trong 7 tháng năm 2022, giải quyết việc làm cho 1051 lao động đạt 54,46 % so với kế hoạch giao, đạt 140,13% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ đạo tiếp tục rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025, tháng 7 năm 2022 giảm 02 hộ nghèo, luỹ kế 7 tháng giảm 02 hộ còn 226 hộ nghèo (1,15%), 197 hộ cận nghèo (1,0%); duy trì tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,2%, phường Hợp Giang không có hộ nghèo.
Thời gian tới Thành phố sẽ Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chăm sóc ngườiccao tuổi, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn mại dâm, ma tuý. Chú trọng công tác cung cấp thông tin thị trường lao động cho nhân dân.
Tin tức
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND XÃ VĨNH QUANG, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

THÀNH PHẦN CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Địa chỉ: xóm 6, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn - Số điện thoại: 0206.3858056

ipv6 ready