Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 129
  • Trong tuần: 502
  • Tổng lượt truy cập: 13913
  • Tất cả: 213
Đăng nhập
Đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, thực hiện và công tác vệ sinh ATTP tại các bếp ăn tập thể trong các đơn vị trường học thuộc UBND Thành phố
UBND Thành phố ban hành công văn số 2202/UBND-VP ngày 21/09/2022 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, thực hiện và công tác vệ sinh ATTP tại các bếp ăn tập thể trong các đơn vị trường học thuộc UBND Thành phố.

Thực hiện Chương trình, kế hoạch năm 2022 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý,  thực hiệnvà  công  tác vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tại các bếp ăn tập thể trong các đơn vị trường học thuộc UBND thành phố Cao Bằng quản lý. Gửi Báo cáo về Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố (trực tiếp đồng chíChánh văn phòng HĐND&UBND thành phố nhận) trước ngày 23/9/2022.

Giao Phòng Y tế thành phố Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tại cácbếp ăn tập thể trong các đơn vị trường học thuộc UBND thành phốCao Bằngquản lý. Hoàn thành trước ngày 23/9/2022.

Nguồn: Hoàng Ly (Trang TTĐT thành phố Cao Bằng)


Tin tức
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND XÃ VĨNH QUANG, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

THÀNH PHẦN CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Địa chỉ: xóm 6, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn - Số điện thoại: 0206.3858056

ipv6 ready