Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 163
  • Trong tuần: 536
  • Tổng lượt truy cập: 13947
  • Tất cả: 247
Đăng nhập
UBND Vĩnh Quang: Triển khai Kế hoạch truyền thông về An toàn thực phẩm trên địa bàn xã Vĩnh Quang năm 2022
Ngày 18/4/2022, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quang triển khai Kế hoạch số 50/KH-UBND  với một số mục tiêu:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về An toàn thực phẩm (ATTP), kiến thức ATTP; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người lãnh đạo, quản lý và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và người tiêu dùng về ATTP.
2. Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân và cộng đồng để chủ động dự phòng các yếu tố nguy cơ phổ biến đối với sức khỏe nhằm phòng tránh bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
3. Nâng cao năng lực quản lý của các cấp, các ngành trong công tác truyền thông về ATTP; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm ATTP trong tình hình mới.
4. Hoạt động truyền thông về ATTP phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND và các đoàn thể chính trị -xã hội trên địa bàn; nội dung và hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả; phát huy ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn.
5. Trên 85% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người quản lý và người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩmTin tức
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBND XÃ VĨNH QUANG, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

THÀNH PHẦN CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Địa chỉ: xóm 6, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Email: ubndvinhquang@caobang.gov.vn - Số điện thoại: 0206.3858056

ipv6 ready